Nieuws

Contributie:
Zoals gebruikelijk wordt de contributie huis-aan-huis opgehaald door bestuursleden, daarbij geholpen door een aantal vrijwilligers. Bij betaling van de contributie krijgt u het programmaboekje en de lidmaatschapskaart 2017. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn geweest en daardoor de contributie niet hebben betaald, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze over te maken naar IBAN NL47RABO 0355009218, onder vermelding van uw naam en adres. De contributie bedraagt per adres € 8,- per jaar (voor alleenstaande senioren desgewenst € 4,00)

Oranjebal en Herry in de Tent
De feesten in de Oranjetent zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor leden. Deze beperking dient om de feestvreugde en veiligheid van de leden te kunnen waarborgen. Leden mogen een introducé meenemen. Aan feestgangers wordt een entree gevraagd van € 1,- (introducés € 2,-). De entree wordt gevraagd om goed te kunnen controleren wie er binnenkomt. Leden dienen daarom hun lidmaatschapskaart mee te nemen.

Er wordt uiteraard geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, en we zullen ook niet toestaan dat er onder die leeftijd alcohol gedronken wordt. Personen onder de 20 jaar dienen zich te kunnen legitimeren om misverstanden over de leeftijd te kunnen voorkomen.

Kom op tijd, op beide avonden start de live muziekband om 21.00 uur.
De Club van 50
Ondanks een degelijk beleid waarop op elke euro wordt gelet, is het als bestuur erg ingewikkeld om onder aan de streep de inkomsten gelijk te hebben aan de uitgaven. Met name door het teruglopen van de subsidie van de Gemeente Renkum, dreigen in de toekomst minder activiteiten te kunnen worden georganiseerd.

 
Het bestuur hoopt voor de toekomst een betere financiële basis te krijgen door de steun van De Club van 50. Daar kan in principe iedereen lid van worden, via een donatie van € 50. Een superlidmaatschap als het ware.
 
Maar naast het goede gevoel de Oranjevereniging extra te steunen, levert het ook nog iets op:
  • Gezinslidmaatschap
  • Gratis entree bij Herry in de Tent, voor 2 personen
  • Gratis entree bij het Oranjebal, voor 2 personen

U kunt zich aanmelden voor De Club van 50 door een mail te sturen naar de penningmeester,Peter Jasperse : peter.jasperse@gmail.com

of door gewoon € 50 over te maken op IBAN NL47RABO 0355009218, onder vermelding van uw naam en adres en uiteraard: “Club van 50”.