Welkom op de website van

Oranjevereniging Wolfheze

Oranjevereniging nu aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen


De Oranjevereniging Wolfheze heeft zich aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Dit heeft allerlei organisatorische voordelen voor de vereniging.

Frans Kappen neemt afscheid als voorzitter Oranjevereniging


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Wolfheze, heeft Frans Kappen de voorzittershamer overgedragen aan het duo Dirk van de Kraats en Servi Orbons.Frans is tien jaar voorzitter geweest van de vereniging. Naast de duo-voorzitters trad ook Peter Jasperse tot het bestuur toe in de rol van penningmeester.

Voor het nieuwe duo-voorzitterschap is gekozen omdat Servi Orbons best wil nadenken over de rol als voorzitter,maar een nog te klein netwerk in het dorp heeft om dat alleen te doen. Dirk van de Kraats is dan-voor de eerste periode- een welkome aanvulling.

Frans Kappen draagt de voorzittershamer over aan het duo Dirk van de Kraats en Servi Orbons.

Frans Kappen draagt de voorzittershamer over aan het duo Dirk van de Kraats en Servi Orbons.

Vrijwilligers Oranjevereniging


Info tbv vrijwilligers Oranjevereniging tekst-3    1-1 Info tbv vrijwilligers Oranjevereniging tekst-3    1-2Info tbv vrijwilligers Oranjevereniging tekst-3    1-3

Vrijwilligers Oranjevereniging


Info tbv vrijwilligers Oranjevereniging1

Info tbv vrijwilligers Oranjevereniging2

Eerdere berichten... Latere berichten...