De Vereniging

De festiviteiten van de Oranjevereniging Wolfheze worden georganiseerd om gezamenlijk de verjaardag van onze Koning te vieren.
De Oranjevereniging Wolfheze feliciteert Z.M. Koning Willem Alexander met de officiële viering van zijn verjaardag.

Artikel 3 van de Statuten van de Oranjevereniging Wolfheze:
“De vereniging stelt zich ten doel – indien en voor zover haar geldmiddelen zulks toelaten – de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen het Huis van Oranje betreffende, en van alle gebeurtenissen, gedenkwaardig in de geschiedenis van het land, gewest en gemeente gestalte te geven.
Zij tracht dat doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en begeleiden van feesten met alle middelen, welk aan het doel bevorderlijk kunnen zijn”.

De Oranjevereniging Wolfheze organiseert Koningsdag, en de activiteiten voorafgaande aan deze dag. Tevens is de Oranjevereniging verantwoordelijk voor de 4 mei herdenking in Wolfheze.

Servi Orbons voorzitter
Saskia Giesberts secretaris
Peter Jasperse penningmeester
Jonathan van den Born bestuurslid
Jan van Oort bestuurslid
Rens Verbeek bestuurslid
Annemarie van Weelden bestuurslid

De Oranjevereniging Wolfheze werd opgericht in 1922 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40121512.
Het IBAN nummer van de vereniging is NL47RABO 0355009218.

Sponsoren

De activiteiten van de Oranjevereniging Wolfheze worden mede mogelijk gemaakt door:

Autobedrijf van Capelleveen VOF
Lawijckerhof 4, 6874 AT Wolfheze
www.van-capelleveen.nl

Wijnkoperij Henri Bloem Arnhem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem
www.henribloem.nl

De Kruijf & De Waal Adviseurs
www.kwadviseurs.nl

Rijschool van Herpt
www.rijschoolvanherpt.nl

ZorgService Thuis
www.zorgservicethuis.nl