Het bestuur van de Oranjevereniging weet zich door de jaren heen gesteund door een behoorlijke groep vrijwilligers. De festiviteiten in Wolfheze kenmerken zich door de betrokkenheid van heel veel mensen die ervaren dat het niet alleen fijn is om naar de activiteiten te komen kijken, maar dat het ook erg gezellig en leuk is om je als vrijwilliger in te zetten. De Oranjefeesten zijn daarmee een echt dorpsgebeuren geworden.

Maar we hebben elk jaar nieuwe vrijwilligers nodig om het stokje door te kunnen geven en te voorkomen dat het een exclusief gebeuren voor een kleine groep wordt. Iedere hulp is dan ook altijd welkom. Opgave kan bij één van de bestuursleden. Maar je kunt ook gewoon naar de tent komen om te kijken of er nog ondersteuning kan worden geleverd. Want je hoeft je niet persé vooraf op te geven om het bestuur te helpen. Er is eigenlijk altijd ondersteuning nodig in de vorm van barkeepers, opruimers, tentinrichters, karrenversierders, timmerlieden bij het Kinderbouwdorp, etc.

Dat vele handen het werk licht maken wordt elk jaar aangetoond bij het opzetten van de feesttent. Dit jaar zal de tent op om 19.00 uur worden opgebouwd en ingericht. Ieder is van harte welkom om ons daarbij te helpen!

Op, 10.00 uur, gaat de tent weer plat, en ook daarbij is alle hulp weer erg welkom.